Om oss

Fackförbund har spelat och spelar en avgörande roll på den svenska arbetsmarknaden där man fungerar som en motvikt till arbetsgivaren. Överlag gillar många svenskar sina arbetsplatser, samvaron med kollegorna, lönen och arbetsuppgifterna. Men det finns mycket som kan bli bättre.

Vi tycker det är viktigt att så många som möjligt går med i facket eftersom varje ny medlem ökar den vanliga arbetarens inflytande på arbetet och i samhället. I en tid då arbetslösheten ökar, finns ett stort behov av trygghet. Detta kan fackförbund bidrag med bland annat genom olika ekonomiska försäkringar som arbetslöshetsersättning och inkomstförsäkring, men också genom att finnas till för individen i tider av ovisshet.

Sidan Bli med i facket introducerar ett helt nytt koncept där vi fokuserar på olika fackliga förmåner som fackmedlemmar får del av.