Polisförbundet

Liten polisförbundet logotyp
fackorganisationPolisförbundet
hemsidawww.polisforbundet.se
telefon08 - 676 97 00
epostpolisforbundet@polisforbundet.se
Gå med i Polisförbundet

Polisförbundet med säte i Stockholm och anslutet till den fackliga centralorganisationen TCO bildades i början av 1900-talet och har cirka 21,000 medlemmar vilket innebär att de organiserar 97 procent av landets yrkesverksamma poliser. När etableringen av nya folkrörelser tog fart i slutet av 1800-talet blev strejker allt vanligare och dessa bevakades av polisen. Under en tid då arbetare krävde 40 timmars arbetsvecka arbetade många konstaplar i tolvtimmarspass med obetald övertid och ibland kunde arbetsveckorna ligga närmare 80 timmar. Gjordes försök till att organisera även polisen i ett fackförbund blev dessa personer avskedade omedelbart. Men 1901 bildades det en kamratförening i Göteborg och två år senare skrev landshövdingen i Stockholm att konstaplarna visst kunde hantera en egen förening. Senare samma år togs initiativet i Göteborg och därmed var Svenska Polisförbundet bildat. Bland de viktigare frågor som förbundet har drivit igenom kan nämnas:

  • Försäkringsfrågor har alltid varit en viktig del i polisens villkor och kort efter att förbundet bildades lyckades man ordna en bra personförsäkring med förmånliga villkor
  • Redan i början av bildandet drev förbundet frågan om en gemensam utbildning och 1925 tog staten till sist ansvaret för en sådan grundutbildning
  • Under 1930-talet arbetade Polisförbundet för att polisen skulle förstatligas och i mitten av 1960-talet blev det till slut så

På förbundets hemsida www.polisforbundet.se, finns ansökningshandlingar för medlemskap i både fackförbund och arbetslöshetskassa, för yrkesutövande poliser och studenter på polishögskolan. Som medlem får man hem Polistidningen 8 gånger om året, man är täckt av en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt under arbetstid såväl som fritid och på skolan om man studerar. Man har möjlighet att söka stipendier och teckna frivilliga försäkringar utöver den man redan täcks av. Man kan söka medlemslån och bolån till förmånliga villkor och eftersom förbundet ingår i TCO kan man även ta del av de förmåner som gäller där.

Ansök & bli medlem i Polisförbundet

Fler erbjudanden från Polisförbundet fackförbund