Pappers

Liten pappers logotyp
fackorganisationPappersindustriarbetareförbundet
hemsidawww.pappers.se
telefon08-796 61 00
epostinfo@pappers.se
Gå med i Pappers

Svenska Pappersindustriarbetareförbundet, eller Pappers som det vanligtvis kallas ingår i LO och bildades 1920 av arbetare inom pappers- och pappersmasseindustrin. Drygt 16,000 medlemmar är organiserade i 58 lokala avdelningar med huvudkontor i Stockholm som stödjer flera olika yrkesgrupper där det gemensamma för alla är att de har en anställning inom pappersindustrin. Medlemmarna kan bland annat vara snickare, elektriker, verkstadsarbetare, målare, lokalvårdare och processoperatörer.  

 

Sverige är världens fjärde största exportör av papper och massa men ändå är bara ett av de riktigt stora företagen svenskt, SCA. Den största arbetsgivaren i Sverige, Stora Enso har stora svenska ägarintressen men är till största delen finskt. Cirka 50 procent av medlemmarna är anställda i utländska bolag idag, mot 5 procent 1990. Pappers arbetar därför aktivt med att det skall ske investeringar i branschen som skall säkerställa en långsiktig överlevnad. Man arbetar både på en nationell nivå såväl som en på EU-nivå, eftersom många beslut i EU påverkar villkoren både i Sverige och andra länder. Därför har man även ett internationellt samarbete med fackföreningar i andra länder.   

 

Eftersom massa- och pappersindustrin påverkas av beslut inom energi- och miljöpolitik, råvaruförsörjning, transporter samt forskning, så arbetar man också med dessa viktiga frågor för att utveckla branschen, även här för en långsiktig överlevnad. Prisutveckling på el och råvaror är exempel på två väsentliga frågor som påverkar branschen markant.   

 

På den dedikerade hemsidan, kan man ansöka om både medlemskap i föreningen samt arbetslöshetskassan. Som medlem har man rätt till avtalsförsäkring vilket innebär en komplettering till sjukpenningen i händelse av sjukdom, man får hem månadstidningen Dagens Arbete, omfattas av olycksfall-, fritid-, hem-, barn-, och pensionärsförsäkring. Man har möjlighet att söka lån till förmånlig ränta hos Nordea och Swedbank och får rabatt på solresor till Italien. Genom trygghetsfonden får medlem vid uppsägning personlig coach med individuellt omställningsprogram så att medlemmen kan hitta nytt jobb snabbt, utan krångel, omvägar eller onödiga väntetider.

Ansök & bli medlem i Pappers

Fler erbjudanden från Pappers fackförbund