Du känner väl till att utbildning ingår?

Pappers tycker det är viktigt med utbildning, därför ingår alltid så kallad medlemsutbildning som vänder sig till medlemmar i facket. Under utbildningen får deltagarna grundläggande kunskaper om hur fackförbund arbetar på och påverkar en arbetsplats.

Några av de kurser som Pappers håller i:

 • Förbundskursen – en grundläggande förtroendemannautbildning.
 • Lag- och avtalskursen – Få koll på en mängd viktiga lagar som t.ex. LAS och MBL.
 • Pappers miljökurs – en grundläggande arbetsmiljöutbildning.
 • Förhandlare i Pappers – fördjupningskurs i lag och avtalsfrågor

Utöver dessa kurser kan du som medlem även få del av LO:s allmänna kurser.

Kurser som LO anordnar:

 • Det svåra samtalet – Kursen ger stöd och verktyg, som kan ge den förtroendevalde bättre förutsättningar inför svåra samtal.
 • Kurs för huvudskyddsombud 1  – En fördjupande vidareutbildning, tar upp huvudskyddsombudets rättigheter och skyldigheter och olika roller som samordnare och informatör gentemot såväl arbetsgivare, arbetstagare, skyddsombud och myndigheter.
 • Kurs för huvudskyddsombud 2 – Vänder sig till dig som har verkat som huvudskyddsombud i ett par år och vill ta ett steg till i ditt uppdrag som huvudskyddsombud.
 • Arbetsanpassning och rehabilitering – En kurs om förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering.
 • Utredningskurs arbetsmiljö – Utbildning i hur man bäst handskas med och är aktiv i utredningar om arbetsplatsolyckor, arbetsskador och tillbud.
 • Att informera och agitera – Praktiska lyssna- och talövningar.
 • Retorik – Lär dig konsten att tala, retoriken, dess principer och teorier.
 • Kvalificerad förhandlingsteknik – Kursen tränar upp din förmåga till argumentationsanalys och ”svåra samtal”.
 • Kemiska hälsorisker – Kursen tar upp Arbetsmiljöverkets föreskrifter som gäller kemi och även andra myndigheters ansvar för kemifrågor i arbetslivet.
 • Säkerhetskultur – Arbetsolyckor är ett stort problem.Ett bra samspel och samverkan på arbetsplatsen förbättrar den genrella säkerheten på arbetet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *